Preventing 
Stress
Creating robust human-beings and organizations through meaningful work

Building recilience  

Providing participants with the tools to prevent stress and recognize the strains that can lead to long-term sick leave, lack of performance, increased conflict, and failure to thrive.

The course consists of three components:

 

1: Background knowledge

With a psychologist with expert knowledge in the field, we examine the definition of stress. What is the difference in just being busy vs. being stressed? Can stress be good? What is the biology of stress and what are the indicators of a stressful environment and stressed employees? What role does meaningfulness and the meaningful organization play regarding stress and in dealing with it?

2: Exercises and cases:

The participants are provided with the opportunity to discuss cases from their own workplace and to work with new dilemmas with the facilitator.

3: Skills:

Conversational skills and guidance in having difficult conversations regarding stress (Meaningfulness Conversations). Stress cuts across the professional and private areas of life which demands the skills to talk about matters we often exclude from the “professional conversations”. 

 

Why is it important?

Stress is the quiet pandemic that we need to break together
Stress is stealing our time, productivity, potential and joy

15 % of working Danes feel stressed “at all times” or “often”, citing work as the primary cause. This has established ‘stress reduction’ and ‘stress management’ as vital components of leadership skills within contemporary organizations. Only the leaders that master this can realize the full potential of their employees. You should not become sick from going to work.

 

How do you benefit?

Learn to tackle the problem before it is too late
You will learn to recognize the signs of stress, both in the organization and in the individual employees.

Locating factors that will eventually create stress in the organizational culture and within the individual employees go hand in hand. By also examining the cases from participants, we create an opportunity to help the leader in immediately dealing with incipient stress and in finding appropriate actions for the future, reducing the factors that bring employees under unreasonable pressure.

The course is facilitated in Danish or English according to participants’ needs.

Practical information

Date: 19.11.21

Location: Brønnums Hus

Facilitators:
Troels Gottlieb

Kristoffer Geer 

Price: DKK 7000

Kurset består af tre komponenter:

1: Baggrundsviden

Sammen med en psykolog med ekspertviden på området, ser vi på, hvad stress er. Hvad er forskellen på bare at have travlt og at være stresset? Kan stress være godt? Hvad er stressens biologi, og hvad indikerer et stresset miljø og stressede medarbejdere? Hvilken rolle spiller meningsfuldhed og den meningsfulde organisation for stress og stresshåndtering?

2: Øvelse og cases

Deltagerne får både mulighed for at medbringe cases fra egen arbejdsplads og behandle nye dilemmaer sammen med underviseren.

3: Færdigheder

Samtalefærdigheder og vejledning i at have svære samtaler om stress (MeningsfuldhedsSamtaler). Stress går på tværs af arbejdsliv og privatliv, og det kræver evner til at tale om ting, vi ofte udelukker fra den ”professionelle samtale”.

 

Hvorfor er det vigtigt?

Stress er den stille pandemi vi alle skal bremse
Stress stjæler vores tid, produktivitet, potentiale og glæde

15% af de erhvervsaktive danskere føler sig stressede ”hele tiden” eller ”ofte”, og jobbet er den primære årsag. Men man skal ikke blive syg af at gå på arbejde, så at forebygge og reagere på stress hører desværre med til at være en central ledelseskompetence i dag. Kun den leder, der mestrer dette, kan få det fulde potentiale ud af sine medarbejdere.
 

Hvad får du ud af kurset? 

Lær at tackle problemet før det er for sent
Du lærer at spotte tegnene på stress både i organisationen og hos medarbejderne

At finde det, som vil skabe stress i organisationskulturen og i medarbejderne går hånd i hånd. Ved også at se på egne cases, skaber vi en mulighed for at hjælpe lederen til at håndtere begyndende stress lige nu og her og finde hensigtsfulde handlemåder i fremtiden for at reducere det, der bringer medarbejderne under et urimeligt pres. 

Kurset afholdes på dansk eller engelsk, efter deltagernes behov. 

Praktisk information

Dato: 19.11.21

Sted: Brønnums Hus

Facilitatorer:
Troels Gottlieb

Kristoffer Geer 

Pris: DKK 7000

Feel free to reach out:

Philosophy and contents:

Dennis Nørmark
dno@voluntasadvisory.com

Senior Advisor & Head of Learning

Dennis

Logistics and booking:

Carl Emil Zacho Böye
czb@voluntasadvisory.com

Junior Associate

Want to know more?

Sign up here to get more information on dates, prices, location, speakers and more when we are ready to announce this.