Meaningful 
Leadership
Four-day seminar that transforms you into a leader, leading with meaningfulness

Cultivate meaningfulness 

Discover the potential of meaningful leadership and receive tangible tools to create lasting, sustainable changes.

In our Meaningful Leadership course we offer the most transformative training in Human Potential Leadership available in our portfolio. We shed practical light on our philosophy and introduce leaders to one of the most powerful way to lead in the 21st century. Countless studies show that employees who experiences meaning and thrive are not only significantly more productive, innovative, and committed, but also less stressed and less likely to leave the organization.

In this way Human Potential Leadership builds the bridge between the productive with the ethical, and after four dedicated days of training you will be able to make the transformation in your own leadership that forge this organizational change.

The course consists of four days of high-level training in an environment of like-minded leaders.

 

Day 1: Philosophy and mindset

With this module, you will receive a thorough introduction into the fundamental theoretical background, ensuring strong learning conditions.

 

Day 2: Your personal leadership

With this module, we will focus on your personal leadership and the virtues that frame your behavior as a leader – custom-tailored to your specific leadership principles.

 

Day 3: The tools of meaningfulness.

We will cover essential tools for realizing your personal style of leadership and your personal leadership philosophy.

 

Day 4: Case Day

On the grounds of the three previous modules, we will examine typical obstacles that you will face during implementation and, most importantly, how you can overcome them. We will specify which frameworks define the meaningful organization and use tangible cases and examples as we unfold the elements of the previous modules.

 

Why is it important?

A meaningful workplace is vital for your success
And we know that it all starts with the leader taking responsibility.

Numerous studies show that employees who experience more meaning in their work are significantly more productive, innovative, and engaged, while remaining less stressed and less inclined to leave the organization.

 

How do you benefit?

Align your personal commitment to leadership with the purpose of the work that your employees are doing
We work on your personal leadership to create a meaningful purpose for both you and your employees.

The ability to lead employees toward a sense of meaning in life through the work that they are doing is a leader’s foremost trait. A trait you as a leader will foster, articulate, and refine with Meaningful Leadership.

 

How do you book the course?

The course is available for individuals on the dates below (See ‘Practical information’) and exclusively for organizations by request. 

For all types of booking, please reach out to us by email through this link.

 

The course is facilitated in Danish or English according to participants’ needs.

 

Practical information

Facilitators: 
Morten Albæk and more

Dates:
February 28th – March 1st
& April 4th – 5th, 2022.
(Four whole days)  

Price:
DKK 35000

Med vores Meaningful Leadership kursus tilbyder vi vores mest transformative træning i Human Potential Leadership. Vi sætter et praktisk fokus på vores filosofi og introducerer ledere til en af de mest effektfulde metoder at lede med i det 21. århundrede. Adskillelige studier har vist, hvordan medarbejdere, der oplever mening og trives, ikke bare er mere produktive, innovative og engagerede, men også mindre stressede og mindre tilbøjelige til at forlade organisationen. 

Således bygger Human Potential Leadership bro mellem det effektive og det etiske, og efter fire dages koncentreret træning kan du skabe den transformation i dit lederskab, der er forudsætningen for transformationen i din organisation.

Kurset består af fire dage med high-level træning

Dag 1: Filosofi og tankegang

I dette modul får du en grundig introduktion til den grundlæggende teoretiske basis, så vi sikrer, at fundamentet står stærkt. Vi sætter rammen for, hvad meningsskabende ledelse er, og hvorfor det er væsentligt i både etisk og organisatorisk forstand.

Dag 2: Dit personlige lederskab

I dette modul arbejder vi med dit personlige lederskab og de dyder, der skal være rammesættende for din adfærd som leder – alt sammen kondenseret til dine konkrete lederskabsprincipper.

Dag 3: Meningsfuldhedens værktøjer

Vi gennemgår de vigtigste værktøjer til at udleve din personlige lederskabsfilosofi og -stil. Vi introducerer de fire drivere for mening i arbejdet og de mest centrale værktøjer til at arbejde med disse.

Dag 4: Case dag

Med udgangspunkt i de tre forudgående moduler, gennemgår vi, hvilke typiske barrierer du vil møde i din implementering – og vigtigere, hvordan du kan overvinde dem. Vi definerer, hvilke rammer der konstituerer den meningsfulde organisation – og anvender konkrete cases og eksempler til at udfolde elementerne fra de foregående moduler.

 

Hvorfor er det vigtigt?

En meningsfuld arbejdsplads er afgørende for jeres succes
Og vi ved at det starter med at lederen tager et ansvar for dette

Utallige studier viser, at en medarbejder, der oplever mening og trives, ikke bare er markant mere produktiv, innovativ og engageret, men også mindre stresset og mindre tilbøjelig til at forlade organisationen. 

 

Hvad får du ud af kurset? 

Forbind dit personlige engagement for ledelse med dine medarbejderes formål med arbejdet
Vi arbejder med dit personlige lederskab for at få det til at give mening for både dig og dine medarbejdere.

Evnen til at lede andre til at føle mening i livet gennem det arbejde, de udfører, er en leders fremmeste karaktertræk. Et karaktertræk, du som leder vil få fremelsket, formuleret og forfinet med Meaningful Leadership.

Hvordan booker du plads på kurset?

Du kan booke din plads på kurset som enkeltperson til datoerne nedenfor (Se ‘Praktisk information’) og ekslusivt for din organisation ved henvendelse.

For alle typer af booking, kontakt os venligst på email gennem dette link.

Kurset afholdes på dansk eller engelsk, efter deltagernes behov. 

Praktisk information

Facilitatorer:
Morten Albæk med flere

Datoer:
28. februar – 1. marts
& 4. – 5. april, 2022.
(Fire hele dage)  

Pris:
DKK 35000

Feel free to reach out:

Philosophy and contents:

Dennis Nørmark
dno@voluntasadvisory.com

Senior Advisor & Head of Learning

Dennis

Logistics and booking:

Carl Emil Zacho Böye
czb@voluntasadvisory.com

Junior Associate

Want to know more?

Sign up here to get more information on dates, prices, location, speakers and more when we are ready to announce this.