Diversity
Excellence
Creating cross-cultural awareness in organizations and teams

Difference is a strength 

With our course in Diversity Excellence, you will learn how to manage cultural differences in the workplace, embracing them as strengths – not as the source of misunderstanding and conflict. 

The course consists of three elements:

1: Background Knowledge

Culture constitutes invisible rules, expectations, and values that guide us through life and regulate our expectations for work, communication, leadership, and social codes of conduct. To navigate appropriately, the sensitive field of culture requires sufficient background knowledge and awareness from leadership. During the training, we will use participants’ own experiences to sharpen awareness and to demonstrate how to use this awareness efficiently.

2: Exercises in cultural self-awareness

Anthropology is famously about: “becoming familiar with the unfamiliar and unfamiliar with the familiar”…

In other words, in becoming aware of the differences in intercultural meetings, one must always have a starting point from self-awareness.

Since the participants, Danish or international, are all part of a Danish work context, the exercises of the course take the Danish culture as point of departure. The participants learn how to recognize, utilize, and navigate among cultural differences.

3: Culturally-intelligent leadership

We discover how leaders can facilitate and support a culture that emphasizes the advantages of international cooperation and takes on the  challenges of different cultural perspectives. Continuing from this mindset, we also explore how leaders create a well-functioning framework around international cooperation by increasing cultural intelligence among employees.

 

Why is it important?

  International workplaces demand intercultural skills
  Not all foreign employees become “little Danes” over time

  Today, more than half of the employees of Danish companies are living abroad, and Danish behavior raises eyebrows among our colleagues and co-workers, abroad. This calls for an up-skilling in the handling of cultural differences which will only be more present in the organizations of the future.

  How do I benefit from it?

  Essential knowledge of cultural differences and leadership responding to your reality
  Participants will be well-equipped for intercultural meetings through relevant case exercises

  The purpose of the course and its exercises is to remove the blind spots in relation to participants’ own cultural anchor and to create an empathetic understanding of foreign co-workers’ perceptions of business areas and cooperation.

   

   

   The course is facilitated in Danish or English according to participants’ needs. 

  Practical information

  Date: 01.11.21

  Location: Brønnums Hus

  Facilitator: Dennis Nørmark

  Price: DKK 7000

  Kurset består af tre elementer:

  1: Baggrundsviden

  Kultur er de usynlige regler, forventninger og værdidomme der guider os igennem livet og styrer vores forventninger til arbejde, kommunikation, lederskab og sociale spilleregler. Det kræver derfor viden og bevidsthed om fænomenet for at kunne reagere hensigtsmæssigt i det. I træningen vil vi bruge deltagernes erfaring til at øve denne opmærksomhed og vise hvor den er relevant at anvende.

   

  2: Øvelser i kulturel selvforståelse

  Da halvdelen af alle kulturmøder består af din egen kultur, tager vi udgangspunkt i særligt den danske kultur, der, uanset deltagernes nationalitet, vil være relevant for alle at beskæftige sig med i en dansk/international arbejdskontekst. Vi ser også på andre relevante kulturforskelle og lære at tematisere dem i de relevante antropologiske kategorier.

  3: Kulturelt intelligent lederskab

  Vi ser på, hvordan lederen kan understøtte en kultur, hvor fordelene ved internationalt samarbejde vejer tungere end problemerne ved forskellige kulturelle perspektiver, og hvordan man kan skabe en velfungerende ramme om samarbejdet ved at øge den kulturelle intelligens i sit team.

   

  Hvorfor er det vigtigt?

  Internationale arbejdspladser kalder på interkulturelle evner
  Ikke alle udenlandske medarbejdere bliver til ”små danskere” over tid

  Over halvdelen af ansatte i danske virksomheder er i dag bosat i udlandet, og lige præcis den danske adfærd giver undertiden rynkede bryn hos vores udenlandske kolleager og samarbejdspartnere. Vi trænger derfor til et step-up i forhold til at kunne håndtere de kulturelle forskelle, der kun kommer flere af i fremtiden. 

   

  Hvad får du ud af kurset?

  Essentiel viden om kulturforskelle og ledelse der tager udgangspunkt i din virkelighed
  Igennem cases og kulturer, relevante for deltagerne, bliver de klædt på til at håndtere kulturmødet. 

  Målet med kurset og dets øvelser er at fjerne de blinde vinkler, vi har i forhold til egen kultur og skabe en empatisk forståelse af vores udenlandske kollegaers måde at se ind i områder af forretningen og samarbejdet.

   

  Kurset bliver faciliteret på dansk eller engelsk, efter deltagernes behov.

  Praktisk information

  Dato: 01.11.21

  Sted: Brønnums Hus

  Facilitator: Dennis Nørmark

  Pris: DKK 7000

  Feel free to reach out:

  Philosophy and contents:

  Dennis Nørmark
  dno@voluntasadvisory.com

  Senior Advisor & Head of Learning

  Dennis

  Logistics and booking:

  Carl Emil Zacho Böye
  czb@voluntasadvisory.com

  Junior Associate

  Want to know more?

  Sign up here to get more information on dates, prices, location, speakers and more when we are ready to announce this.